قطب علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1379 طی حکمی از طرف معاونت آموزشی وزارت متبوع به عنوان یکی از نامزدهای قطب علمی در این رشته معرفی و درسال  1380 پس از بررسی های لازم از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان تنها قطب علمی آمار کشور تعیین شد.  از سال 1384 این گروه آموزشی با همکاری سه دانشگاه تربیت مدرس، اصفهان و بیرجند   دوره دوم فعالیت قطب را تحت عنوان قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی برای یک دوره پنج ساله آغاز نموده است.  برای دوره سوم این قطب از دانشگاه های تهران و رازی کرمانشاه دعوت به همکاری نموده است.  در حال حاضر دوره چهارم  را با عنوان تخصصی  قطب علمی «داده های ترتیبی، قابلیت اعتماد و وابستگی» مشغول فعالیت است. برای اطلاعات بیشتر به سامانه های زیر مراجعه نمایید:

سامانه همایشهای قطب

سامانه اطلاعات قطب