گروه تحقیقاتی طراحی و شبیه سازی ترکیبات شبه دارویی مستقر در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود با هدایت دکتر منصور عرب چم جنگلی در تحقیقات اخیر خود موفق به پیشنهاد 10 ترکیب با فعالیت ضد بیماری کرونا (کووید 19) شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه تحقیقاتی طراحی و شبیه سازی ترکیبات شبه دارویی مستقر در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود با هدایت دکتر منصور عرب چم جنگلی در تحقیقات اخیر خود موفق به پیشنهاد 10 ترکیب با فعالیت ضد بیماری کرونا (کووید 19) شدند.

این تحقیقات بخشی از رساله دکتری زینب مظفری دانشجوي دكتري شیمی تجزیه دانشكده شیمی اين دانشگاه با راهنمايي دکتر منصور عرب چم جنگلی و مشاوره دكتر محمد آرشی عضو هيات علمي سابق دانشگاه و عضو هیات علمی کنونی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ناصر گودرزی عضو هیات علمی دانشکده شیمی می باشد.

نتیجه این تحقیقات در مقاله ای تحت عنوان " The suggestion of active 3-chymotrypsin like protease (3CLPro) inhibitors as potential anti-SARS-CoV-2 agents using predictive QSAR model baxsed on the combination of ALASSO with the ANN model " در ژورنال SAR and QSAR in Environmental Research  ( Doi: https://doi.org/10.1080/1062936X.2021.1975167 ) در زمینه مطالعات بازدارنده های کووید 19 به چاپ رسیده است.

با توجه به همه گیری بیماری کووید 19 در سراسر جهان، این بیماری از سال 2019 تبدیل به یک خطر و چالش جهانی برای سلامت عمومی بشریت و ثبات اقتصادی همه جوامع شد. از این رو، پیشنهاد ترکیبات شبه دارویی جدید برای پیشگیری یا درمان این بیماری یکی از مهمترین چالش های محققان در زمان حاضر است. بنابراین نویسندگان با به کارگیری روای رگراسیون انقباضی که موضوعی جدید در آمار و ریاضی است و ترکیب این روش­ها با روش های جدید مدل سازی شبکه عصبی موفق به ارایه یک مدل پیشگو برای ایجاد ارتباط کمی بین ساختار و فعالیت ترکیبات با خاصیت ضد کووید 19 شدند.

در نهایت با استفاده ازاین مدل پیشگو و بهره گیری از روش های شبیه سازی داکینگ مولکولی، این محققان موفق شدند ترکیبات جدیدی از دسته مهار کننده های 3-chymotrypsin-like protease (3CLpro) را به عنوان ترکیبات بالقوه برای بیماری کووید 19 پیشنهاد دهند.

 نتایج این مقاله نشان می دهد که حضور گروه کلروپیریدین در مجاورت گروه استری و حضور گروه فوران در مجاورت گروه کربونیل در موقعیت استر β  باعث افزایش فعالیت بیولوژیکی بازدارنده های کووید 19می شود.

نتایج مطالعات برهم کنش های" اسید آمینه های کلیدی پروتئین -بازدارنده های پیشنهادی" که برقراری پیوندهای هیدروژنی و هیدروفیلی ترکیبات پیشنهادی در جایگاه فعال پروتئین را نشان می دهد و پایداری چشم گیر کمپلکس "پروتئین- بازدارنده" تاییدی بر فعالیت بیولوژیکی قابل قبول ترکیبات پیشنهادی می باشد.

 

988

لینک خبر را در آدرس زیر مشاهده کنید :

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000724131205