از استاد پیشکسوت گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد تکریم می شود
WhatsApp Image 2021-10-17 at 3.38.57 PM

 

لینک دسترسی
https://ac5.birjand.ac.ir/respect