به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی، گروه آمار میزبان سخنرانی سه نفر از دانش آموختگان کارشناسی آمار دانشگاه فردوسی مشهد بوده و از دانشجویان برتر گروه تقدیر می کند.

WhatsApp Image 2021-10-18 at 2.42.37 PM