نحوه انتخاب پروژه و کارورزی نیمسال اول 1402

           جدول زمان بندی ارایه گزارش پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی آمار  چهارشنبه 1402/11/18 (جدید)

           - اطلاعیه نحوه انتخاب کارورزی و پروژه در نیم سال دوم 1402(جدید)

           - ارائه گزارش کارورزی و پروژه بهمن 1402  

           - اطلاعیه نحوه انتخاب پروژه و کارورزی در نیمسال اول 1402

           جدول زمان بندی ارایه گزارش پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی آمار در 22  شهریور ماه 1402

            -  اطلاعیه ارایه گزارش پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی آمار در شهریور ماه 1402

           -  جدول زمان بندی ارایه گزارش پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی آمار در تير ماه 1402

           -  اطلاعيه ارائه پروژه و كارورزي در تير ماه 1402

           -  اطلاعیه پیش انتخاب دانشجویان کارشناسی آمار نیم سال اول 1402-1403 

 

نحوه انتخاب پروژه و کارورزی نیمسال دوم ۱۴۰۱

              - اطلاعیه نحوه انتخاب پروژه و کارورزی  نیم سال دوم  ۱۴۰1    

            -  جدول زمان بندی ارایه گزارش پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی آمار در بهمن ۱۴۰۱

              - اطلاعیه ارائه کارورزی و پروژه در نیم سال دوم ۱۴۰۱

نحوه انتخاب پروژه و کارورزی در نیمسال اول ۱۴۰۱

               - اطلاعیه نحوه انتخاب کارورزی و پروژه در نیم سال اول ۱۴۰۱

گزارش پروژه و کارورزی شهریور ماه ۱۴۰۱

             - اطلاعيه شماره ۲ جدول زمان بندي ارايه گزارش پروژه و كارورزي دانشجويان كارشناسي آمار در شهریور ماه 1401

             - اطلاعیه شماره ۱ پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی شهریور ماه ۱۴۰۱

 

گزارش پروژه و کارورزی تیرماه  ۱۴۰۱

          - اطلاعيه شماره ۲ جدول زمان بندي ارايه گزارش پروژه و كارورزي دانشجويان كارشناسي آمار در تير ماه 1401

          - اطلاعیه شماره ۱ پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی تیرماه ۱۴۰۱

 

گزارش پروژه و کارورزی بهمن ماه  ۱۴۰۰

          - اطلاعیه شماره ۱ پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی بهمن ماه ۱۴۰۰

            - اطلاعیه شماره ۲ پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی بهمن ماه ۱۴۰۰

  گزارش پروژه و کارورزی شهریور ماه  ۱۴۰۰

       - اطلاعیه شماره ۱ جدول زمان بندی ارایه گزارش پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی آمار در شهریور ۱۴۰۰

      - اطلاعیه شماره ۱ ارایه گزارش  پروژه و کارورزی  شهریور۱۴۰۰

 گزارش پروژه و کارورزی تیرماه  ۱۴۰۰

        - اطلاعیه شماره ۱ ارائه پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی آمار تیر ماه ۱۴۰۰

        - اطلاعیه شماره ۲ ارائه پروژه و کارورزی دانشجویان کارشناسی آمار تیر ماه ۱۴۰۰

        - جدول زمان بندی ارایه پروژه و کارورزی تیر ماه ۱۴۰۰

سایر

 

        - اطلاعیه نحوه انتخاب پروژه و کارورزی  نیم سال دوم  ۱۴۰۰     

        - اطلاعیه پیش انتخاب دانشجویان کارشناسی آمار نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

        - نحوه انتخاب پروژه و کارورزی برای نیم سال اول ۱۴۰۰

        - پیش انتخاب دانشجویان کارشناسی آمار نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

    

 


 

دانشجويان كارشناسي آمار دانشگاه فردوسي مشهد همواره در مسابقات دانشجويي آمار كشور (سالانه توسط انجمن آمار ايران برگزار مي شود) و المپياد دانشجويي آمار ايران (سالانه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود)  فعال بوده و رتبه هاي درخشاني را رتبه كسب نموده اند.

 

 

  المپیاد دانشجویی (تا رتبه دهم)

 

سال      
79 المپیاد آمار برگزار نشد    
 80 المپیاد آمار برگزار نشد     
 81  المپیاد آمار برگزار نشد    
 82


 المپیاد آمار برگزار نشد


 

 
 83

المپیاد آمار برگزار نشد
 

 


 

 84

mohammadtaghimirmostafai
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفایی (رتبه سوم)،  


سمانه افتخاری مهابادی (رتبه پنجم)


غلامعلی داورزنی (رتبه دهم) 

 85

ehsanzamanzadeh 

احسان زمان زاده (رتبه سوم)

   
 89

elhamzamanzadeh 

الهام زمان زاده (رتبه هفتم)

   
 90

zohrepakdaman 

زهره پاکدامن (رتبه پنجم)،

mortezamohammadi 

مرتضی محمدی (رتبه دهم)

 
 91

fatemesafaee 

فاطمه صفائی (رتبه چهارم)

 fatemerezaee

فاطمه رضایی (رتبه هشتم)

 
 92

maryamorooji 

مریم اروجی (رتبه چهارم)

   
 93

zahraaskari 

زهرا عسکری (رتبه ششم)

maryamalizadeh 

مریم علیزاده (رتبه دهم)

 
 94

zahraaskari 

زهرا عسکری (رتبه پنجم)

niloofarshabani

نیلوفر شبانی (رتبه هفتم)

 
 95

malihekheirdoost 

ملیحه خیردوست (رتبه پنجم)

   
 96

fatemealizadeh 

فاطمه علیزاده (رتبه دوم)

   
 97

davoodtanbakoochi 

داود تنباکوچی (رتبه دهم)

   
98

shadimohebbi 

شادی محبی (رتبه نهم)

   
99

mortezaadibian

مرتضی ادیبیان (رتبه پنجم)

   

 برای مشاهده نتایج المپیاد می توان به لینک المپیاد علمی دانشجویی کشور مراجعه کرد.

 

 

 

 مسابقات دانشجویی (رتبه های تیمی و انفرادی تا رتبه سوم)

 

سال      
79

hadijabbari

هادی جباری نوقابی (رتبه دوم انفرادی)

   
 80

 mostafarazmkhah

مصطفی رزمخواه

 baharekhatib

بهاره خطیب آستانه

 nargeshossenion

نرگس حسینیون

 81  فاطمه حسینی (رتبه سوم انفرادی)    
 82

negareghbal 

نگار اقبال

hosseinbaghishani 

حسین باغیشنی

sarajomhoori 

سارا جمهوری

 83

mahyabaghizadeh 

محیا باقی زاده

 mahdyroozbeh

مهدی روزبه

mohammadbolbolian 

محمد بلبلیان قالی باف

 84

ehsanarmaz 

احسان ارمز

mansoorehroshannejad 

منصوره روشن نژاد

mohammadtaghimirmostafai 

محمدتقی کامل میرمصطفایی

 85

ehsanzamanzadeh 

احسان زمان زاده (رتبه اول انفرادی)

   
 89

elhamzamanzadeh 

الهام زمان زاده

 alirezanoghabi

رضا علیزاده نوقابی

minamirshahi

مینا میرشاهی 

 90      
 91

fatemesafaee 

فاطمه صفائی (رتبه سوم انفردای)

   
 92      
 93      
 94

zahraaskari 

زهرا عسکری

 niloofarshabani

نیلوفر شبانی

امیررضا پورحسینی 
 95      
 96

fatemealizadeh 

فاطمه علیزاده (رتبه دوم انفرادی)

   
 97      
98      

 برای مشاهده نتایج مسابقات می توان به لینک مسابقه دانشجوی آمار مراجعه کرد.