اخبار گروه

۰۱/۰۸/۱۴۰۰, ۰۳:۵۶
2021-10-23-03-56-31آقای دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا به عنوان استاد برتر در حوزه آمار سال 1400 توسط مركز آمار ايران تعیین...
۲۷/۰۷/۱۴۰۰, ۰۳:۲۶
2021-10-19-03-26-20به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی، گروه آمار میزبان سخنرانی سه نفر از دانش آموختگان کارشناسی آمار دانشگاه...